Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2023/2024

Wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim należy złożyć w Sekretariacie szkoły w terminie do 28 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Rekrutacja.

Formularz wniosku można pobrać w Sekretariacie Szkoły lub ze strony internetowej w zakładce: Rekrutacja.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl