Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Muzyczną I stopnia im. Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim, z ramienia Centrum Edukacji Artystycznej, sprawują wizytatorzy: Agnieszka Witomska (witomska@cea.art.pl)
Urszula Januszewska (januszewska@cea.art.pl)

tel. 22 42 10 613

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl