Rekrutacja do Szkoły Muzycznej I stopnia im. Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Szkoła Muzyczna I stopnia im. M. K. Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim jest publiczną szkołą artystyczną o 6-letnim i 4-letnim cyklu kształcenia, przy czym kształcenie odbywa się tylko w zakresie przedmiotów muzycznych. Nauka w Szkole jest bezpłatna.

  1. Celem kształcenia w SM I stopnia jest:
  1. Absolwenci SM I stopnia mogą podjąć dalszą naukę w szkole muzycznej II stopnia.
  2. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.
  3. Uczniowie uczęszczają na indywidualne lekcje z instrumentu głównego oraz na grupowe zajęcia umuzykalniające.
  4. W klasach starszych uczniowie uczęszczają także na zajęcia chóru szkolnego lub zespołu instrumentalnego, a uczniowie grający na instrumencie innym niż fortepian – na lekcje fortepianu dodatkowego.
  5. Uczniowie biorą udział w audycjach, koncertach, konkursach, przesłuchaniach.
  6. Każdy rok szkolny kończy się egzaminem promocyjnym z instrumentu głównego (z wyjątkiem klasy pierwszej).

ZASADY REKRUTACJI DO CYKLU 6-letniego

 O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym:

ZASADY REKRUTACJI DO CYKLU 4-letniego

 O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w dany roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

  1. Do cyklu 4-letniego szkoły muzycznej I stopnia przyjmowani są kandydaci bez wymogu wcześniejszego przygotowania muzycznego w następujących specjalnościach: fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, flet, klarnet, trąbka, saksofon.

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATÓW

 Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składa w Sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:

  1. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w wyznaczonym terminie (na rok szkolny 2022/2023 – w terminie od 1 marca do 29 kwietnia 2022 r.).
  2. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym przez szkołę terminie skutkuje brakiem dopuszczenia kandydata do badania przydatności.

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Rekrutacja do klasy pierwszej SM I st. odbywa na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu:

Badanie przydatności ma charakter konkursowy.

ZAPRASZAMY!

ZarządzeniePobierz
Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły muzycznejPobierz
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejPobierz
Informacja Komisji Rekrutacyjnej o warunkach rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia im. M.K. Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim na rok szkolny 2022.2023Pobierz
Oświadczenie-dla-kandydatów-zakwalifikowanych-2Pobierz
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl