Szkoła Muzyczna I stopnia im. Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim jest publiczną szkołą artystyczną. Siedziba szkoły mieści się w Sokołowie Podlaskim przy ul. Repkowskiej 3.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Sokołów Podlaski z siedzibą w Sokołowie Podlaskim. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny z ramienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Szkoła prowadzi kształcenie artystyczne obejmujące I etap edukacyjny w cyklu sześcioletnim i w cyklu czteroletnim w zakresie gry na: akordeonie, flecie, fortepianie, gitarze, klarnecie, saksofonie, skrzypcach, trąbce.

Regulamin rekrutacji Szkoła Muzyczna I st.Pobierz
Zarzadzenie-w-sprawie-wyznaczenia-terminow-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-2024.2025Pobierz
Wniosek o przyjęcie kandydata na rok szk. 2024-2025Pobierz
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejPobierz
Informacja Komisji Rekrutacyjnej o warunkach rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia im. M.K. Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim na rok szkolny 2024.2025Pobierz
Oświadczenie rodziców opiekunów prawnych kandydata zakwalifikowanegoPobierz
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl