Starania o stworzenie w grodzie nad Cetynią szkoły muzycznej rozpoczęły się wiosną 2017 r. wraz ze wdrażaniem reformy edukacyjnej. Wówczas władze miasta zgodnie opowiedziały się za tym, by podjąć starania o uruchomienie placówki.

Jako siedzibę wskazano budynek wygaszanego Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Repkowskiej, które przekształcone zostało w Szkołę Podstawową Nr 3. W lutym 2018 r., w odpowiedzi na wniosek Rady Miejskiej, zgodę na utworzenie Szkoły Muzycznej I stopnia wydało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

I tak, dzięki inicjatywie Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski – Pana Bogusława Karakuli, staraniom organu prowadzącego oraz zaangażowaniu mieszkańców Miasta, rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 2018 r. Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Podlaskim, umożliwiająca młodym mieszkańcom naszego miasta rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych.

Z kompletem instrumentów dobrej klasy i w wyremontowanych pomieszczeniach sokołowska Szkoła Muzyczna rozpoczęła swój pierwszy rok szkolny. Kiedy w poniedziałek 3 września, w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 odbywało się rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego, na uczniów nowej placówki czekały piękne sale i dostrojone instrumenty. Tylko w przyszłej sali koncertowej trwały jeszcze prace, które ostatecznie zakończono w połowie października, przed Uroczystym Otwarciem Szkoły.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl