Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024

wybrany w wyborach w dniu 18 września 2023 r.

Olga Moczulska – Przewodniczący

Wiktoria Wierzbicka – Z-ca Przewodniczącego

Maja Skarżyńska – Sekretarz

Marta Dąbrowska – Skarbnik

Kacper Kosiorek- Członek Zarządu

Opiekun SU – mgr Jarosław Wójcik

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl