Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023

wybrany w wyborach w dniu 28 września 2022 r.

Artur Czarnocki – Przewodniczący

Olga Moczulska – Z-ca Przewodniczącego

Wiktoria Skup – Skarbnik

Alicja Rejmuza – Sekretarz

Natalia Świętochowska – Członek Zarządu

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl