Dzięki ofiarności Rodziców Uczniów, z funduszu Rady na bieżąco dofinansowywane są w szczególności:

1. Udział uczniów w przesłuchaniach, konkursach, kursach, seminariach, warsztatach i konsultacjach.

2. Zakup nagród dla uczniów.

3. Zakup instrumentów muzycznych i innych pomocy naukowych.

4. Koszty różnych wydarzeń artystycznych organizowanych przez Szkołę

Darowizny na fundusz gromadzony przez Radę Rodziców, prosimy wpłacać w sekretariacie szkoły lub na rachunek Banku PEKAO S.A. nr konta 94 1240 2715 1111 0010 8638 6620. W tytule należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc.

Wysokość składki wynosi 40 zł miesięcznie za pierwsze dziecko oraz 20 zł za drugie i kolejne dziecko.

Istnieje również możliwość wpłaty za cały rok z góry do dnia 31 października danego roku szkolnego. Wówczas Rodzic jest zwolniony z jednej składki miesięcznej, czyli wpłaca 360 zł za pierwsze dziecko oraz 180 zł za drugie i kolejne dziecko.

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

  1. Pani Anna Ufnal- Przewodniczący Rady Rodziców
  2. Pani Magdalena Rusiniak- członek Rady Rodziców
  3. Pani Katarzyna Sawicka- członek Rady Rodziców

Dyrekcja Szkoły Muzycznej I st. im. Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim składa serdecznie podziękowania Radzie Rodziców za systematyczne wspieranie funkcjonowania Szkoły.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl