Dzięki ofiarności Rodziców Uczniów, z funduszu Rady na bieżąco dofinansowywane są koszty różnych wydarzeń artystycznych organizowanych przez Szkołę.

Darowizny na fundusz gromadzony przez Radę Rodziców, prosimy wpłacać w sekretariacie szkoły lub na rachunek Banku PEKAO S.A. nr konta 94 1240 2715 1111 0010 8638 6620. W tytule należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc.

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

  1. Pani Monika Jackowska- Przewodniczący Rady Rodziców
  2. Pani Magdalena Rusiniak- członek Rady Rodziców
  3. Pani Katarzyna Sawicka- członek Rady Rodziców

Dyrekcja Szkoły Muzycznej I st. im. Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim składa serdecznie podziękowania Radzie Rodziców za systematyczne wspieranie funkcjonowania Szkoły.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl