W dniu 24 listopada b.r. Uczniowie pod opieką Nauczycieli wyjeżdżają do Mińska Mazowieckiego na zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz Rady Rodziców Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim w związku z „III SPOTKANIEM UCZNIÓW SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH 2022”.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl