Badanie przydatności kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły przeprowadzone zostanie w dniu 08 czerwca 2019 r. w Szkole Muzycznej I stopnia im. M. K. Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 3.

Szczegółowa informacja zawierająca listę obejmującą imiona i nazwiska poszczególnych kandydatów wraz z określeniem dokładnego miejsca i godziny badania przydatności każdego kandydata zostanie wywieszona w dniu 04 czerwca 2019 r. na tablicy ogłoszeń na korytarzu przy Sekretariacie Szkoły Muzycznej I st. w Sokołowie Podlaskim.

Z zakładce Rekrutacja znajduje się Informacja Komisji Rekrutacyjnej o warunkach rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia im. Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim na rok szkolny 2019/2020.

Najbliższe wydarzenia
05
gru
5 grudnia 2023
Zapraszamy serdecznie na audycję w wykonaniu uczniów klasy saksofonu pana Ariela Lichaczewskiego!
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl