Informujemy, iż dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych zostały po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zmienione Zarządzeniem dyrektora szkoły i w roku szkolnym 2020/2021 są to:

Najnowsze wiadomości
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl