Drodzy Rodzice Uczniów uczestniczących w zajęciach Chóru:

4 stycznia (sobota) CHÓR wyjeżdża do Drohiczyna, by dać występ (taki jak na Jarmarku) podczas „Spotkania opłatkowego ludzi kultury” z ks. Biskupem.

Wyjazd o godz. 8:30 (plac za Sokołowskim Ośrodkiem Kultury), powrót ok. godz. 13:30.

Proszę o telefoniczną informację zwrotną (do czwartku 02.01. do godz. 18:00), czy Państwa dziecko pojedzie.

Dla uczniów wszystkich klas II oraz uczniów klasy I cyklu 4-letniego wyjazd proszę traktować obowiązkowo, zaś z klasy I cyklu 6-letniego – dobrowolnie.

Obowiązuje strój taki jak na Jarmarku Bożonarodzeniowym.

Tym, którzy złożą deklarację pozytywną, przekażę jutro dalsze informacje.

Aneta Mroczek

*Wzór zgody poniżej (proszę wydrukować lub napisać odręcznie).

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W WYJEŹDZIE

Wyrażam zgodę na wyjazd ………………………. (imię i nazwisko dziecka) ucznia klasy ……………………….. Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim w dniu 04 stycznia 2020 r. do Drohiczyna.

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań, aby moje dziecko wzięło udział w tego typu wyjeździe. W razie wypadku i choroby podczas wyjazdu wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej lub leczenie ambulatoryjne.

Zobowiązuję się osobiście odebrać dziecko po powrocie ok. godziny 13:30.

…………………………………………………………..

                                                                                                                                         (data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

 

Najnowsze wiadomości
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl