Poniżej przedstawiamy harmonogram próby generalnej w dniu 25 października 2021 r.:

1. 14:00 – 15:00 próba zespołu instrumentalnego

2. 15:00 – 15:45 próba występujących instrumentalistów

3. 15:45 – 16:30 próba uczniów klas pierwszych, pocztu sztandarowego oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

Na próbie obowiązuje strój galowy.

Obecność ww. uczniów obowiązkowa!

Najnowsze wiadomości
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl