Zapraszamy Rodziców na spotkania z Nauczycielami celem podsumowania I semestru roku szkolnego 2021/2022 oraz omówienie przewidywanych wyników klasyfikacji śródrocznej.

Najnowsze wiadomości
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl