Z dniem 15 grudnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie, które wprowadza ograniczenie w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół artystycznych (§ 2 ust. 1 pkt 4 i 5) w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. 

https://www.gov.pl/web/cea/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty

Od dnia 23.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. obowiązuje przerwa świąteczna. Pierwszym dniem zajęć po przerwie jest 3 stycznia 2022 r.

Dni 7-8 stycznia 2022 r. są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych, o czym pisaliśmy już wcześniej.

Najnowsze wiadomości
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl