W dniu 26 stycznia 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wprowadza ono na terenie całego kraju ograniczenie funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół i placówek artystycznych (§ 2 ust. 1 pkt 4 i 5) w okresie od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. Ograniczenie polega na realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

https://www.gov.pl/web/cea/komunikat-w-sprawie-nauki-zdalnej-w-okresie-27-stycznia-27-lutego-2022

W dniach od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r. przypadają ferie zimowe.

Najnowsze wiadomości
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl