W dniu 16 października 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dn. 16.10.2020 r. poz.1830).

Ograniczenia w funkcjonowaniu poszczególnych typów szkół artystycznych zostały określone we wprowadzonym do rozporządzenia § 2b.

Zgodnie ze wskazaną regulacją od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkół artystycznych w strefach  żółtej  i  czerwonej  w następujący sposób:

źródło:  https://cea-art.pl/covid-19-ograniczenie-funkcjonowania-niektorych-szkol-artystycznych/

W dniu 19 października b.r. zajęcia odbywają się w szkole zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, w przypadku zmiany będziemy informować na bieżąco.

Najnowsze wiadomości
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl