W poniedziałek 15 października 2018 r. miało miejsce oficjalne otwarcie Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście, władze miasta, dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. sprawowana w kościele konkatedralnym w Sokołowie Podlaskim w intencji społeczności szkolnej. Liturgii przewodniczył ks. bp. Tadeusz Pikus, który w homilii wyraził radość, że szkoła będzie rozwijać muzyczne talenty dzieci z całego regionu. Życzył wszystkim, aby czynili piękną rzeźbę swojego człowieczeństwa. Muzyczną oprawę liturgii zapewnił Chór Kameralny KOE. W liturgię aktywnie włączyli się uczniowie placówki.

Następnie liczni goście – między innymi ks. bp. Tadeusz Pikus, wicemarszałek Senatu Maria Koc, senator Waldemar Kraska, mazowiecki wicekurator oświaty Dorota Skrzypek, władze miasta, wizytator CEA Agnieszka Witomska, dyrektorzy placówek oświatowych i wielu znamienitych gości, udali się do siedziby szkoły. Goście oraz najmłodsza uczennica Szkoły Kornelia Benedykciuk dokonali uroczystego przecięcia wstęgi w nowej sali koncertowej. Wówczas biskup drohiczyński Tadeusz Pikus dokonał jej poświęcenia. W dalszej części uroczystości dyrektor Aneta Mroczek z rąk włodarza miasta otrzymała sztandar, na który uczniowie złożyli ślubowanie.

Kilka dni wcześniej miejscy radni, w odpowiedzi na wspólny wniosek rady pedagogicznej szkoły, rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego, zdecydowali, że patronem placówki będzie dawny właściciel Sokołowa Podlaskiego, muzyk, kompozytor słynnego poloneza „Pożegnanie Ojczyzny” – Michał Kleofas Książe Ogiński. – Myślę, że jeśli patrzy na nas z góry, to jest zadowolony ze swojego miasta – podkreśliła obecna na uroczystości wicemarszałek Senatu Maria Koc.

Istotną część oficjalnego otwarcia szkoły stanowiły wystąpienia. Wiele pochwał i gratulacji tego dnia zebrali burmistrz Bogusław Karakula i dyrektor nowej szkoły Aneta Mroczek.

Burmistrz Bogusław Karakula przypominał, jak dwa lata temu dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury Marcin Celiński i obecna dyrektor Szkoły Muzycznej, wówczas nauczycielka w Ognisku Muzycznym przy SOK Aneta Mroczek, przyszli do niego z propozycją utworzenia szkoły muzycznej.

 – To dzięki ich uporowi i konsekwencji mamy piękną szkołę muzyczną. Wierzę, że dzięki niej co najmniej kilku wspaniałych artystów wyjdzie z Sokołowa Podlaskiego – mówił burmistrz.

Podkreślił również, nawiązując do wielomiesięcznych starań o zgodę na utworzenie szkoły w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że udało się to dzięki wsparciu Marszałek Senatu Marii Koc, senatora Waldemara Kraski i wiceministra Pawła Lewandowskiego.

Wicemarszałek Senatu Maria Koc gratulując utworzenia szkoły przypomniała, jak w 2001 r. rozpoczynając pracę w Sokołowskim Ośrodku Kultury, miała wielokrotnie okazję zetknąć się z mieszkańcami Sokołowa, którzy podkreślali, jak bardzo taka szkoła przydałaby się miastu. – „Dzisiejszy dzień zapisze się na kartach Sokołowa Podlaskiego i naszego regionu.” – mówiła pani wicemarszałek.

Maria Koc przypominała również czasy, kiedy swoje pierwsze kroki w muzycznej karierze rozpoczynała „mała Anetka Mroczek”.

– Pamiętam ją jako małą uzdolnioną dziewczynkę. Zaczęła w innych szkołach, potem studia muzyczne i wróciła do Sokołowa. To piękne, że młodzi ludzie zamiast mieszkać i pracować w Warszawie, czy za granicą, wracają do Sokołowa. Pamiętam, jak Aneta wróciła po studiach, rozpoczęła pracę i powiedziała wtedy, że jej największym marzeniem jest, by w jej mieście powstała szkoła muzyczna – mówiła Maria Koc.

Dyrektor szkoły Aneta Mroczek dziękowała burmistrzowi „za zaufanie, jakim ją obdarzył” i za „zrealizowane marzenie”. Wspominała chwilę, w której dostała wiadomość, że porozumienie z ministerstwem zostało podpisane – Pamiętam, kiedy burmistrz powiedział, że mamy zgodę i natychmiast zabieramy się do pracy i tworzenia szkoły muzycznej w Sokołowie. Wielu było niedowiarków na szczęście dużo więcej tych, którzy przyczynili się do tego, że udało się. To ogromna determinacja doprowadziła nas do celu. Cieszę się niezmiernie – mówiła

Swoje artystyczne umiejętności zaprezentowali uczniowie oraz nauczyciele. Podczas uroczystości wystąpił chór szkolny pod dyrygenturą dyrektor Anety Mroczek oraz zabrzmiał Polonez „Pożegnanie ojczyzny M. K. Księcia Ogińskiego w wykonaniu pani Mai Rumockiej. W części artystycznej wystąpili nauczyciele Katarzyna Grodzicka – flet, Jarosław Wójcik – trąbka oraz Maja Rumocka – fortepian.

Najnowsze wiadomości
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl