W dniu 4 stycznia 2020 r. Uczniowie Szkoły Muzycznej wzięli udział w spotkaniu opłatkowym w Drohiczynie na zaproszenie ks. Biskupa Seniora Antoniego Dydycza. Uczestniczyło w nim środowisko kultury Diecezji Drohiczyńskiej zrzeszone w stowarzyszeniu Podlaskie Dziedzictwo Kultury. Spotkanie uświetnił śpiew Chóru Szkoły pod dyrygenturą Pani Anety Mroczek, przy akompaniamencie Pani Magdaleny Rusiniak. Wystąpili również instrumentaliści: Zofia Sawicka – skrzypce, Maciej Wyszyński – skrzypce, Stanisław Sawicki – akordeon, Wojciech Rusiniak – trąbka.

Występy artystyczne podsumowane zostały słowem ks. Biskupa oraz Senator RP Marii Koc.

Najnowsze wiadomości
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl