Informacja

dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia Im. M. K. Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim na rok szkolny 2021/2022

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 01/04/2021 p.o. Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia im. M. K. Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Szkoły Muzycznej I stopnia im. M. K. Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim na rok szkolny 2021/2022 informuje, że po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (badania przydatności kandydatów do Szkoły) ustalona została lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły. Lista jest umieszczona na tablicy ogłoszeń na korytarzu przy sekretariacie Szkoły Muzycznej I st. w Sokołowie Podlaskim oraz na stronie internetowej www.szkolaoginskiego.pl.

Jednocześnie Komisja informuje, że zgodnie  § 5 ust. 2 Zarządzenia Nr 01/03/2021 r. w sprawie wyznaczenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Szkoły  Muzycznej I stopnia im. M. K. Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim na rok szkolny 2021/2022, w tym terminu składania wniosków o przyjęcie kandydata do Szkoły oraz terminu przeprowadzenia badania przydatności do Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim na rok szkolny 2021/2022 rodzice kandydatów zakwalifikowanych składają pisemne oświadczenie potwierdzające wolę nauki i akceptację obowiązujących w szkole przepisów w terminie do 02 lipca 2021 r. osobiście w sekretariacie Szkoły Muzycznej I st. w Sokołowie Podlaskim lub drogą pocztową na adres: Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Podlaskim ul. Repkowska 3, 08- 300  Sokołów Podlaski.

Wzór Oświadczenia do pobrania w Sekretariacie Szkoły lub ze strony internetowej www.szkolaoginskiego.pl.

Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości w dniu 05 sierpnia 2021 roku.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Piotr Szczepanik

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCHPobierz
OświadczeniePobierz

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Portret Michała Kleofasa Ogińskiego autorstwa François-Xavier Fabre [Domena publiczna]
© 2019 szkolaoginskiego.pl